Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Mitä tietoa keräämme ja miksi?

10.fi-sivusto kerää tietoa muun muassa Google Analyticsin avulla, jotta osaisimme tehdä sivustosta ja sen sisällöistä entistä parempia. Tätä tietoa ei voi yhdistää sinuun, joten olet meille vain yksi kasvoton kävijä muiden joukossa.

Uutiskirjeen tilaajana saat meiltä välillä postia urheilumarkkinoinnin uutisiin sekä 10.fi:n tuotteisiin ja palveluihin liittyen. Lupaamme kuitenkin olla pommittamatta sinua yötä päivää tai tuputtamatta ärsyttäviä mainoksia. Ja voit milloin tahansa poistua postituslistaltamme.

1. Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.  Laadittu 23.09.2019. Viimeisin muutos 1.9.2020

2. Osallistuaksesi 10.fi-sivulla keskusteluun taikka ottaaksesi yhteyttä 10.fi:hin sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella tai muuta kautta, tilataksesi uutiskirjeen tai osallistuaksesi kilpailuihin sinun tulee hyväksyä tässä selosteessa kuvatut tiedonkeruun ja -säilyttämisen tavat.

3. Rekisteriä pitää 10 Sports Marketing Hub Oy.

4. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Erkko Simsiö, ekku@10.fi5. 10.fi:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön oma suostumus tietojen luovutukselle kohdassa 2. kuvatulla tavalla. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito sidosryhmiin, kuten lukijoihin, uutiskirjeen tilaajiin ja yhteistyökumppaneihin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin

6. 10.fi tallentaa ja säilyttävät seuraavia tietoja: verkkosivujen käytöstä havaittavaa, sidosryhmien kuten lukijoiden tai yhteistyökumppanien itsensä antamaa sekä analytiikan avulla johdettavaa tietoa sekä evästetietoa (mm. Google Analytics, Facebook Pixel). Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, laskutustiedot ja muut yhteistyösuhteeseen liittyvät tiedot. Verkkosivun evästetietoja säilytetään 26 kk, minkä jälkeen tiedot tuhotaan.

7. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu sidosryhmän edustajan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joille kyseinen toiminta kuuluu.

9. Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10.  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).